EMA 

Per una millora educació cal una bona comunicació 

La nostra proposta de projecte per la qual vam fer una aplicació esta relacionada amb un projecte pel desenvolupament de la comunicació i educació a les escoles, aquet projecte s’anomena TEI (Tutoria Entre Iguals).

 

El TEI consisteix en que cada alumne de 3r d’ESO és el tutor d’un alumne de 1r d’ESO, per a que faci de tutor/a personal, el pugui orientar dins de l’escola de forma més fàcil i/o ajudar-lo en qualsevol problema que tingui.

 

Gràcies al TEI impartit a les escoles vam donar forma a la nostra actual empresa i aplicació, per distribuir i facilitar la comunicació entre el tutor de 3r i el tutoritzat de 1r.

 

Vam decidir fer el projecte sobre el TEI, ja que creiem necessària una solució o millora de molts problemes (bullying, estudis, amics...) i així fer una comunicació mes amena. Si el tutor (3r) veu que el problema és greu o urgent ell, pot comunicar amb algun professor o amb el mateix tutor/a de la classe, fent que la nostra aplicació facilites aquesta comunicació, amb rapidesa i fluïdesa.

Vídeos sobre la nostra aplicació:

Vídeo explicatiu de l'aplicació TEIc (català)

Vídeo explicatiu de l'aplicació TEIc (anglès)